Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate


Introducere


Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a acestui Regulament (denumit in continuare „GDPR”) este aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene.


Scopul prezentului regulament este de a asigura faptul ca drepturile si libertatile civile ale fiecarei persoane, in special dreptul la viata privata, sunt respectate in timpul procesarii automate a datelor cu caracter personal, indiferent de nationalitatea sau locul de resedinta, in toate domeniile serviciilor furnizate de companie.


Numele operatorului de date
Nume: IT COM EUROCONSULT SRL
Telefon:+40765250320
Adresa de e-mail: office@it-euroconsult.ro
Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal


In timpul inregistrarii pe site – ul companiei IT COM EUROCONSULT SRL, utilizatorii trebuie sa furnizeze urmatoarele date cu caracter personal: numele, adresa de e-mail. Accesul la profilul Facebook poate fi de asemenea furnizat.
Scopul si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal


Operatorul de date gestioneaza datele cu caracter personal numai in scopul de a permite persoanelor vizate sa solicite informatii referitoare la serviciile de formare profesionala pentru adulti introduse pe site-ul www.it-euroconsult.ro
Operatorul de date sau persoana careia ii sunt transmise aceste date poate stoca urmatoarele date cu caracter personal:

 • adresa de e-mail trimisa in timpul inregistrarii pentru pastrarea contactului;
 • numele si numele persoanei vizate si parola pentru identificarea persoanei vizate la site.
  Baza legala a prelucrarii datelor este consimtamantul expres al persoanei vizate, pe care il furnizeaza prin acceptarea expresa a prezentului regulament si a Conditiilor generale de utilizare la transmiterea datelor pe site-ul www.it-euroconsult.ro
  Operatorul de date gestioneaza numai datele personale care sunt necesare pentru realizarea scopului de prelucrare a datelor si care sunt adecvate pentru realizarea acestui scop. Operatorul de date gestioneaza datele cu caracter personal numai atata timp cat exista scopul prelucrarii datelor, datele personale fiind distruse in situatia in care scopul inceteaza sa mai existe.
  Furnizarea datelor pentru inregistrarea utilizatorilor este voluntara, persoanele vizate nu sunt obligate sa consimta la prelucrarea datelor, totusi, ele recunosc ca, prin faptul ca nu furnizeaza anumite date, serviciile relevante nu pot fi utilizate.
  Prelucrarea datelor tehnice ale persoanei vizate
  In timpul inregistrarii si in momentul vizionarii paginii, IT COM EUROCONSULT SRL prelucreaza adresa IP a dispozitivului persoanei vizate, ora de incepere si de terminare a vizitei si, in unele cazuri – bazate pe setarile computerului – se inregistreaza tipul de browser si sistemul de operare. Aceste date sunt inregistrate intr-un fisier de jurnal si sunt utilizate numai in scopuri statistice, iar operatorul de date trebuie sa-l dezvaluie tertilor numai atunci cand este necesar, potrivit legislatiei in vigoare.
  Transmiterea datelor cu caracter personal catre terti
  Putem comunica date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialisti in aducerea la indeplinire a unor obligatii care ne revin potrivit legislatiei specifice intr-un anumit domeniu.
  Datele dumneavoastra pot fi transmise catre partenerii care ne asigura serviciile de marketing, administrare si intretinere website.
  Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale noastre in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, fie sunt la randul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane imputernicite, care prelucreaza datele in numele nostru.
  Ne asiguram in mod constant ca partenerii nostri prezinta garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal indeplineste toate cerintele legale.
  Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise catre terti si in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii noastre, care ne solicita sa furnizam informatii, in virtutea obligatiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor noastre; (iii) terti achizitori, in masura in care activitatea noastra ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.
  Utilizarea datelor de catre operatorul de date
  Operatorul de date utilizeaza datele furnizate de persoana vizata, in principal, pentru serviciile pe care le furnizeaza sau in cazurile prevazute de prezentul regulament.
  Operatorul de date – sub rezerva consimtamantului expres al persoanei vizate – are dreptul sa trimita newslettere in legatura cu serviciile sale la adresa de e-mail pe care utilizatorul a utilizat-o la inregistrare. Persoana vizata ofera permisiunea administratorului de date de a plasa anunturi in partea de jos a newsletterelor sau a altor notificari prin e-mail. In fiecare buletin informativ, operatorul de date ofera si posibilitatea de a va dezabonata de la primirea acestora.
  Transferul datelor cu caracter personal in afara Uniunii Europene
  Nu transferam date cu caracter personal in afara Uniunii Europene, cu exceptia datelor colectate prin intermediul modulelor cookie.
  Prelucrarea datelor copiilor sub varsta de 18 ani
  Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au cel putin 18 ani.
  Drepturile persoanelor vizate, protejarea vietii private
  In baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa (hello@codecool.com) va puteti exercita drepturile legale de care dispuneti in calitate de persoana vizata, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016, respectiv:
  • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului cu privire la faptul ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz unui raspuns afirmativ, se va putea obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele respective.
  • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Operatorului.

• Dreptul la stergerea/eliminarea datelor („dreptul de a fi uitat”)semnifica dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.
• Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opozitie vizeaza dreptul utilizatorului site-ului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
• Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Operatorului.
Operatorul de date nu isi asuma nicio raspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea de catre persoanele vizate a datelor care le protejeaza in mod suficient, de exemplu, daca parola lor de conectare poate fi descifrata cu usurinta sau le dezvaluie tertilor.
Securitatea datelor
Operatorul de date trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura securitatea datelor si trebuie sa se asigure ca acestea sunt protejate in mod corespunzator, in special impotriva accesului, modificarii, transmiterii, dezvaluirii, stergerii, distrugerii neautorizate sau distrugerii/deteriorarii accidentale.
Durata prelucrarii datelor
Prelucrarea datelor are un termen nelimitat, daca persoana vizata solicita stergerea inregistrarii, furnizorul de servicii o va sterge in termen de trei zile lucratoare.
Pentru un serviciu personalizat, Codecool plaseaza un mic pachet de date (asa-numitele module cookie) pe dispozitivul utilizatorului. Scopul cookie-urilor este sa asigure ca site-ul ofera cel mai inalt nivel de servicii pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Utilizatorii pot sterge modulele cookie de pe dispozitivele lor sau isi pot seta browserele pentru a interzice utilizarea cookie-urilor. Prin interzicerea utilizarii cookie-urilor, utilizatorul recunoaste ca functionarea paginii web nu este completa.
Plangeri
In situatia in care se constata ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.
Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web:www.dataprotection.ro.