MANAGEMENTUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA SI AL MEDIULUI

Managementul sănătății și securității în muncă și al mediului (HSE) de la IT COM EUROCONSULT – asigurați sănătatea și securitatea lucrătorilor dvs. și respectarea cerințelor privind aspectele HSE.
Detaliu de construcție
La nivelul șantierului, angajații dvs. – atât personalul, cât și personalul subcontractantului – trebuie să lucreze împreună folosind diverse materiale și echipamente. Accidentele pot avea consecințe dezastruoase pentru angajați, public și organizația dvs. Managementul nostru de sănătate, siguranță și mediu oferă coordonare și monitorizare pentru a asigura sănătatea și siguranța lucrătorilor dvs. și respectarea cerințelor HSE.

DE CE AȚI ALEGE MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI AL MEDIULUI DE LA IT COM EUROCONSULT?

Fie că sunteți proprietarul construcției, companie de construcții sau managerul unei societăți comerciale, vă putem ajuta:
Identificăm și evaluăm riscurile privind sănătatea și securitatea în muncă, la care sunt supuși lucrătorii, pentru fiecare meserie, activitate sau proiect, inclusiv riscurile specifice – chimice, lucru la înălțime, spații închise, explozie etc.
Identificăm și evaluăm aspecte de mediu,
Sugerăm măsuri proactive care să prevină incidentele de mediu sau securitate în muncă înainte ca acestea să se manifeste ca accidente.
Coordonăm toate aspectele de mediu și sănătate și securitate în muncă ale proiectului / afacerii. Elaborăm planuri de sănătate și securitate în muncă și planuri de management al mediului, și verificăm orice planuri existente sau propuse.
Respectăm toate reglementările și cerințele relevante pentru un mediu sigur de lucru.
Asigurăm sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor, reducem riscurile de accidentare și îmbunătățim productivitatea la fața locului.
Oferim sfaturi și recomandări de specialitate pentru menținerea unei culturi de siguranță și creare a unei culturi a HSE pe termen lung.
Asigurați-vă conformitatea deplină cu legislația in vigoare.
MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI MEDIULUI DE CLASA MONDIALĂ DE LA FURNIZORUL PRINCIPAL
În calitate de furnizor de frunte în managementul sănătății, siguranței și mediului, vă oferim experiență, resurse și expertiză de neegalat. Vă alocăm coordonatori HSE cu experiență și calificați la șantierul sau fabrica dvs. – oriunde se desfășoară operațiunile dvs.
Serviciile noastre pentru managementul sănătății și securității în muncă și al mediului includ:
1. Audit al securității și sănătății în muncă
2. Audit de mediu
3. Coordonarea siguranței în timpul fazelor de proiectare, construcție și fabricație
4. Recomandări pentru prevenirea accidentelor și poluărilor
5. Documente de coordonare
6. Analiza riscului de siguranță și a impactului asupra mediului
7. Verificarea și dezvoltarea planurilor de sănătate și securitate
8. Control operațional
9. Controlul protecțiilor colective
10. Controlul echipamentului individual de protecție (inclusiv căști, mănuși și încălțăminte) 11. Controlul semnalizării de siguranță
12. Managementul traficului in cadrul șantierului
13. Furnizarea de coordonatori externi HSE
14. Îndrumări / coordonări referitor la reglementările privind securitatea și sănătatea în muncă
15. Înregistrare și raportare periodică, axate pe neconformități, acțiuni corective / preventive și date statistice
16. Consultanta in vederea întocmirii documentației pentru accidente de munca
17. Cursuri de formare în materie de securitate și sănătate în muncă

Contactați-ne astăzi pentru a afla cum specialiștii noștri vă pot ajuta sa optimizați condițiile de muncă ce va oferi premisele creșterii cifrei de afaceri, reducerii costurilor, și mărirea profitului.

IT Euroconsult