MANAGEMENTUL CALITATII

Serviciile de management al calității IT COM EUROCONSULT reduc riscul, asigură calitatea și oferă încredere în conformitatea produselor dvs. cu standardele, codurile și cerințele de reglementare. De la construirea unui sistem complet conform ISO 9001 2015, până la audituri interne, generarea de proceduri și procese specifice, până la furnizarea de soluții de personal expert, IT COM EUROCONSULTvă poate sprijini cerințele.
IT COM EUROCONSULT poate furniza fie:
Inginerii de calitate care să lucreze în numele clientului situat fie la fața locului, fie de la distanță (third party)
Personalul care să lucreze direct pentru client

Echipa noastră de consultanți experți poate oferi asistență /servicii în următoarele domenii:

Diverse analize GAP asupra proceselor actuale de QA / QC și identificarea zonelor de risc
Definirea, implementarea și proiectarea proceselor QA / QC, sistemelor și întocmirea documentației corespunzătoare
Dezvoltarea și gestionarea proceselor de evaluare a tuturor celor implicati in activitatea companiei dvs
Dezvoltarea și gestionarea programelor de audit
Furnizarea T&C (Termenilor & Conditiilor) referitori la Managementul Calitatii relevanti și examinarea cerințelor tehnice din contracte
Asistenta la evaluarea tehnică si/sau a ofertei tehnice de calitate
Dezvoltarea și gestionarea procesului de inspecție a furnizorului
Furnizarea inginerilor de calitate și inspectorilor QC pentru a supraveghea operațiunile QA / QC la fața locului
Gestionarea si managementul procesului de evaluare a neconformitatilor
Proiectarea, managementul și dezvoltarea conținutului QA / QC
Toate cele de mai sus pot fi aplicate operațiunilor comerciale curente sau proiectelor specifice.
În plus, oferim cursuri de formare în materie de Managementul Calitatii, cursuri de specializare croite pe nevoile specifice fiecărui domeniu de activitate (Constructii, Productie, Automotive)
Contactați-ne astăzi pentru a afla cum specialiștii noștri vă pot ajuta sa optimizați condițiile de muncă ce va oferi premisele creșterii cifrei de afaceri, reducerii costurilor, și mărirea profitului

IT Euroconsult