Prezentare curs SPECIALIST ÎN SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (SPECIALIST SSM)

Nivel mediu – 80 ore

Cu toții avem responsabilitatea de a ajuta la menținerea condițiilor sigure de muncă, urmând măsurile de precauție și procedurile puse în aplicare. Acest lucru reduce pericolele prezente, asigurându-ne că accidentele și incidentele care pot provoca vătămări grave sunt reduse la minimum.
Prin acest curs vei înțelege importanța sănătății și siguranței la locul de muncă și vei înțelege responsabilitățile pe care angajații și angajatorii le au conform legislației în materie de sănătate și securitate în muncă. Vei învăța să recunoști pericolele obișnuite în multe locuri de muncă, riscul pe care acestea îl prezintă pentru sănătatea umană și metodele eficiente de reducere a acestora.
 • Care sunt prevederile legale și cum să le respecți
 • Cum să îți desfășori activitatea
 • Demonstrații și exemple practice de abordare a aspectelor ce țin de atribuțiile tale în domeniu.
 • Să îți întărești poziția în organizație ca garant al sănătății și securității la locul de muncă .
 • Să întocmești și să utilizezi documentele aplicabile .
 • Să înțelegi pericolul, să identifici riscul și să găsești metodele de prevenire și protecție necesare .
 • Nu este necesar un anume program, doar accesând un link vei putea intra în legătură cu noi și vei putea participa la cursurile noastre ca și cum am fi față în față. .
Pregătit și prezentat de practicieni în domeniul securității și sănătății în muncă, acest curs acoperă orice aspect ai nevoie să cunoști pentru asigurarea condițiilor de muncă sigure și sănătoase, și anume:
 • Cadrul legislativ general referitor la securitatea și sănătatea în munca (SSM)
  • Lege 319 / 2006,
  • HG 1425/2006, actualizată – de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a legii 319 / 2006
 • Organizarea activității de prevenire
 • Concepte de baza referitoare la securitatea și sănătatea în munca (SSM)
 • Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
  • Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor
  • Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător unității
 • Acordarea primului ajutor
 • Acțiuni în caz de urgenta: planuri de urgenta și de evacuare, organizarea activității de prim ajutor
 • Elaborarea documentațiilor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție
 • Evidente și raportări în domeniul securității și sănătății în munca (SSM)
 • Planului de prevenire și protecție
 • Instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în munca
 • Tematicii și fișelor individuale de instruire
 • Listei interne de acordare a echipamentului individual de protecție, alimentației de protecție și materialelor igienico-sanitare
 • Documentelor CSSM
 • Programelor și rapoartelor de control
 • Documentelor de cercetare a accidentelor de munca ce se soldează cu incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile
La acest curs veți dobândi capacitățile solicitate de legislația specifică în vederea conducerii și coordonării masurilor de prevenire și protecție la nivelul angajatorului, precum și deprinderile/abilitățile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor legale în domeniu.

Date de contact