CURS ONLINE SPECIALIST ÎN SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
(Specialist SSM) nivel mediu – 80 ore

Teorie: 08 iulie 2024 - 12 iulie 2024

Practica: 15 iulie 2024 - 22 iulie 2024

examen 27 iulie 2024

(curs acreditat de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale – cod COR 226302)

Acest curs se adresează persoanelor ce doresc să profeseze în domeniul protecției muncii. În cadrul cursului au loc discuții libere pe baza suportului informativ (oferit GRATUIT) și a legislației de protecția muncii (securitate și sănătate în muncă). Metodele moderne utilizate în predarea acestui curs îl transformă într-unul extrem de accesibil.
Cursul urmărește însușirea de către cursanți a cunoștințelor de bază pe linia securității și sănătății în muncă, precum și dobândirea și antrenarea capacităților de aplicare corectă și concretă a noțiunilor de bază în activitatea de protecția muncii.
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educației (click aici pentru detalii). După finalizarea cursului se susține examen si se obține un certificat recunoscut la nivel național si internațional, cu alabilitate nelimitata, însoțit de suplimentul descriptiv..

Ce vei învăța:
- Care sunt prevederile legale și cum să le respecți
- Cum să îți desfășori activitatea
- Demonstrații și exemple practice de abordare a aspectelor ce țin de atribuțiile tale în domeniu
- Să îți întărești poziția în organizație ca garant al sănătății și securității la locul de muncă
- Să întocmești și să utilizezi documentele aplicabile
- Să înțelegi pericolul, să identifici riscul și să găsești metodele de prevenire și protecție necesare

De ce ai nevoie?
- Nu este necesar un anume program, doar accesând un link vei putea intra în legătură cu noi și vei putea participa la cursurile noastre ca și cum am fi față în față.

Descrierea cursului: Pregătit și prezentat de practicieni în domeniul securității și sănătății în muncă, acest curs acoperă orice aspect ai nevoie să cunoști pentru asigurarea condițiilor de muncă sigure și sănătoase, și anume:
1. Cadrul legislativ general referitor la securitatea și sănătatea în munca (SSM)
- Lege 319 / 2006,
- HG 1425/2006, actualizată – de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a legii 319 / 2006
2. Organizarea activității de prevenire
3. Concepte de baza referitoare la securitatea și sănătatea în munca (SSM)
4. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
- Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor
- Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător unității
5. Acordarea primului ajutor
6. Acțiuni în caz de urgenta: planuri de urgenta și de evacuare, organizarea activității de prim ajutor
7. Elaborarea documentațiilor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție
8. Evidente și raportări în domeniul securității și sănătății în munca (SSM)

Pe perioada cursului veți acumula cunoștințele necesare elaborării :
• planului de prevenire și protecție
• instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în munca
• tematicii și fișelor individuale de instruire
• listei interne de acordare a echipamentului individual de protecție, alimentației de protecție și materialelor igienico-sanitare
• documentelor CSSM
• programelor și rapoartelor de control
• documentelor de cercetare a accidentelor de munca ce se soldează cu incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile La acest curs veți dobândi capacitățile solicitate de legislația specifică în vederea conducerii și coordonării masurilor de prevenire și protecție la nivelul angajatorului, precum și deprinderile/abilitățile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor legale în domeniu.

Cum accesezi cursul?
- Documente necesare înscrierii ce pot fi trimise pe adresa de mail: office@it-euroconsult.ro:
o Formularul de înscriere
o Copie CI
o Copie Diploma studii (bacalaureat + studii superioare finalizate)
- Durata – 80 ore (26 ore teorie + 54 ore practică)
- Investiție – 595 RON (TVA inclus)
Certificat
Certificat de absolvire emis de MMFPS (Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice) și MEN (Ministerul Educației Naționale)

Competențe dobândite: • Cunoașterea, înțelegerea, interpretarea și aplicarea legislației referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și verificarea / controlul respectării prevederilor legale
• Organizarea și monitorizarea activităților de prevenire și protecție
• Stabilirea semnalizării de securitate și / sau de sănătate la locurile de muncă
• Stabilirea și monitorizarea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă
• Cunoașterea și aplicarea criteriilor generale pentru evaluarea riscurilor
• Monitorizarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul SSM, a utilizării mijloacelor colective și individuale de protecție de către lucrători
• Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
• Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
• Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
• Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
• Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

Am început sesiunea de înscriere

 • Inscrierile se fac telefonic sau on-line
  In funcție de numărul de persoane înscrise, școala poate modifica data începerii cursului.
  Durata cursului: 26 de ore de curs in sala / online + 54 ore activități practice și realizare proiect.
 • Modalitati de plata: Transfer bancar sau depunere la orice sucursala Banca Transilvania
 • Pret vechi: 700 RON. Pret nou: 595 RON, la care se adauga taxa de examen si eliberare a diplomei de 120 RON.
  Plata se poate efectua integral sau in doua rate: prima rata la inscriere (cu cel putin 3 zile inainte de inceperea cursului), a doua rata la jumatatea perioadei de curs.
  Taxa de examen se achita cel tarziu la jumatatea perioadei de curs.