MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

curs acreditat A.N.C. – cod COR 242114

Câștigă încredere, pe măsură ce vei înțelege fundamentele pentru atingerea satisfacției maxime a clienților fără eforturi financiare, te vei orienta spre livrarea calității produselor și serviciilor prin îmbunătățirea proceselor și vei învăța să definești un sistem de management al calității de clasă mondială. Doar cu noi , vei câștiga abilitățile necesare pentru identificarea contextului organizațional, analiza nevoilor părților interesate, evaluarea și tratarea riscurilor, identificarea și definirea proceselor, proiectarea, elaborarea și implementarea unui sistem de management, măsurarea, monitorizarea și îmbunătățirea proceselor, gestionarea neconformităților, certificarea sistemului de management al calității și vei afla un instrument de lucru pe care să îl poți utiliza ca manager al calității, îți vei întări poziția de expert în domeniu și vei ajuta organizația să își susțină strategia prin atingerea obiectivelor de calitate. .


Ce vei învăța:
- Principiile managementului calității și cum acestea ajută organizațiile în evoluția lor pozitivă
- Să fii pregătit pentru managementul calității cu metode și instrumente universal aplicabile
- Să planifici și să organizezi procesul de management al calității astfel încât să livrezi organizației un sistem de management ușor implementabil și care să reprezinte un instrument adaptat nevoilor și specificului organizației
- Să identifici contextul organizațional, riscuri și oportunități, procesele, fluxurile de informații
- Să identifici și să analizezi aspecte referitoare la derularea proceselor
- Să fii pregătit pentru auditurile de certificare

De ce ai nevoie?
Nivel de pregătire: studii superioare (diplomă de licență sau echivalent)
Nu este necesar un anume program, doar accesând un link vei putea intra în legătură cu noi și vei putea participa la cursurile noastre ca și cum am fi față în față. Descrierea cursului:
Pregătit și prezentat de practicieni în domeniul managementului calității, acest curs acoperă orice aspect ai nevoie să cunoști pentru un proces viabil de management al calității în cadrul organizației.
Conceptele care sunt acoperite în acest curs sunt aplicabile în mod general tuturor tipurilor de organizații. Acest curs este proiectat pentru a te înzestra cu metodologia și instrumentele necesare pentru un management al calității de succes. Vei învăța metodele de lucru pentru:
- Aplicarea principiilor managementului calității
- Elaborarea sistemului de management al calității
- Planificarea acțiunilor în vederea funcționării sistemului
- Gestionarea neconformităților, reclamațiilor și riscurilor astfel încât să obții avantajul îmbunătățirii proceselor și sistemului
- Cel mai important, acest curs te va învăța cum să devii un membru important al echipei de management.
Pentru cine este acest curs?
- Tuturor celor care au pasiunea pentru organizare, analiză și îmbunătățire și doresc să facă o carieră din conceptul CALITATE. Cum accesezi cursul?
- Documente necesare înscrierii ce pot fi trimise pe adresa de mail: office@it-euroconsult.ro:
o Formularul de înscriere
o Copie CI
o Copie Diploma studii (bacalaureat + studii superioare finalizate)
- Durata – 15 zile lucratoare
- Investiție – 595 RON (TVA inclus) la care se adaugă taxa de examen si eliberare a diplomei de 120 RON
Certificat
Certificat de absolvire emis de MMFPS (Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și P
ersoanelor Vârstnice) și MEN (Ministerul Educației Naționale)
Competente dobândite:
- Leadership in sistemul de management al calității
- Coordonarea, motivarea si susținerea echipelor implicare in îmbunătățirea practicilor, procedurilor, produselor si serviciilor organizației
- Gestionarea propriilor resurse (cunoștințe, aptitudini, timp) in vederea dezvoltării persoanele
- Dezvoltarea de relații de lucru eficace cu colegii si alte părți interesate
- Dezvoltarea unui program de obiective ale calității, aliniat cu obiectivele strategice ale organizației
- Dezvoltarea de planuri operaționale pentru zona sa de responsabilitate
- Asigurarea conformității sistemului de management cu cerințele legale si reglementare
- Aplicarea principiilor managementului calității in activitățile curente
- Aplicarea metodelor de comunicare adecvate in transmiterea diferitelor tipuri de mesaje
- Asigurarea ca exista implicarea managementului in gestionarea riscurilor pe care le presupun procesele organizației
- Dezvoltarea si implementarea abordării procesuale in toate procesele organizației
- Asigurarea ca rezultatele tuturor proceselor îndeplinesc cerințele stabilite si sunt îmbunătățite continuu
- Aplicarea instrumentelor si metodelor pentru îmbunătățirea performantelor organizației
- Coordonarea programelor de audit intern si de audit de secunda parte
- Implicarea in construirea unui sistem de management centrat pe client
- Asigurarea serviciilor pentru client si sprijinirea inițiativelor de îmbunătățire
- Coordonarea sistemului de monitorizare a satisfacției clienților
- Dezvoltarea unui sistem de management al relațiilor cu furnizorii
- Evaluarea eficacității instruirii angajaților


Am început sesiunea de înscriere


  • Durata – 15 zile lucratoare
  • Investiție – 595 RON (TVA inclus) la care se adaugă taxa de examen si eliberare a diplomei de 120 RON
  • Certificat
    Certificat de absolvire emis de MMFPS (Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice) și MEN (Ministerul Educației Naționale)