CURS MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN CONSTRUCȚII


durata 40 ore (20 ore teorie + 20 ore practica)

Vrei să ai o carieră de succes în domeniul calității în construcții? Câștigă încredere, pe măsură ce vei înțelege cerințele legale privind calitatea în construcții, participanții la procesul de management al calității în construcții și pașii pe care să îi urmezi pentru un management eficient al documentelor de calitate, controlul calității, recepțiile lucrărilor și materialelor, identificarea neconformităților, dar și comunicarea cu reprezentantul beneficiarului, autoritatea contractantă și autoritățile statului. Cu acest curs vei câștiga abilitățile necesare pentru a fi un specialist în managementul calității în construcții de încredere imediat ce ai finalizat acest curs..

Ce vei învăța:
- Participanții la procesele privind managementul calității în construcții
- Cerințele legale – prevederile Legii 10 /1995 privind calitatea în construcții și hotărârile de guvern și normativele tehnice aferente
- Documentația privind calitatea ce trebuie asigurată în cadrul managementului proiectelor de construcții
- Comunicarea cu autoritățile relevante (ISC, AFER, AACR)
- Gestionarea neconformităților
- Metode de monitorizarea a avansului lucrărilor
- Colaborarea cu laboratoarele de încercări în construcții

De ce ai nevoie?
Nu este necesar un anume program, doar accesând un link vei putea intra în legătură cu noi și vei putea participa la cursurile noastre ca și cum am fi față în față.

Descrierea cursului:
Pregătit și prezentat de practicieni, acest curs acoperă orice aspect ai nevoie să cunoști pentru un proces viabil de management al calității în cadrul proiectelor de construcții.
Conceptele care sunt acoperite în acest curs sunt aplicabile proiectelor de construcții. Acest curs este proiectat pentru a te înzestra cu metodologia și instrumentele necesare pentru un management al calității de succes. Vei învăța metodele de lucru pentru:
- Înțelegerea și respectarea caietelor de sarcini
- Comunicarea cu factorii de decizie în cadrul proiectului
- Stabilirea și comunicarea cerințelor de calitate în cazul achizițiilor de materiale și sub-antreprenorilor
- Planificarea acțiunilor în vederea asigurării calității
- Gestionarea neconformităților, reclamațiilor și riscurilor astfel încât să obții avantajul îmbunătățirii proceselor de construcții și sistemului de management
- Cel mai important, acest curs te va învăța cum să devii un membru important al echipei de management în cadrul proiectului de construcții.

Pentru cine este acest curs?
- Tuturor celor care au pasiunea pentru organizare, analiză și îmbunătățire și doresc să facă o carieră din conceptul CALITATE în domeniul construcțiilor.

Cum accesezi cursul?
- Documente necesare înscrierii ce pot fi trimise pe adresa de mail: office@it-euroconsult.ro:
o Formularul de înscriere
o Copie CI
o Copie Diploma studii (bacalaureat, studii universitare

Competențe dobândite
- Înțelegerea sistemului de management al calității în cadrul proiectului - Aplicarea cerințelor sistemului de management al calității în lucrările de construcții
- Dezvoltarea și implementarea unui program de control al calității aliniat cu cerințele proiectului
- Coordonarea activităților de control al calității
- Asigurarea că rezultatele tuturor activităților din cadrul proiectului îndeplinesc cerințele stabilite și sunt îmbunătățite continuu
- Asigurarea calității lucrărilor și sprijinirea inițiativelor de îmbunătățire
- Aplicarea instrumentelor și metodelor pentru îmbunătățirea calității lucrărilor
- Implicarea în construirea unui sistem de management centrat pe client
- Dezvoltarea de relații de lucru eficace cu colegii și alte părți interesate
- Gestionarea propriilor resurse (cunoștințe, aptitudini, timp) în vederea dezvoltării personale


Am început sesiunea de înscriere


  • Durata – 5 zile
  • Investiție – 833 RON (TVA inclus)
  • Certificat
    Certificat de absolvire Curs Managementul Calității în Construcții