Managementul calității

Serviciile de management al calității IT COM EUROCONSULT reduc riscul, asigură calitatea și oferă încredere în conformitatea produselor dvs. cu standardele, codurile și cerințele de reglementare. De la construirea unui sistem complet conform ISO 9001 2015, până la audituri interne, generarea de proceduri și procese specifice, până la furnizarea de soluții de personal expert, IT COM EUROCONSULTvă poate sprijini cerințele.

IT COM EUROCONSULT poate furniza fie:
Inginerii de calitate care să lucreze în numele clientului situat fie la fața locului, fie de la distanță (third party)
Personalul care să lucreze direct pentru client

Echipa noastră de consultanți experți poate oferi asistență /servicii în următoarele domenii:
diverse analize GAP asupra proceselor actuale de QA / QC și identificarea zonelor de risc
Definirea, implementarea și proiectarea proceselor QA / QC, sistemelor și întocmirea documentației corespunzătoare
Dezvoltarea și gestionarea proceselor de evaluare a tuturor celor implicati in activitatea companiei dvs
Dezvoltarea și gestionarea programelor de audit

Furnizarea T&C (Termenilor & Conditiilor) referitori la Managementul Calitatii relevanti și examinarea cerințelor tehnice din contracte
Asistenta la evaluarea tehnică si/sau a ofertei tehnice de calitate
Dezvoltarea și gestionarea procesului de inspecție a furnizorului
Furnizarea inginerilor de calitate și inspectorilor QC pentru a supraveghea operațiunile QA / QC la fața locului
Gestionarea si managementul procesului de evaluare a neconformitatilor
Proiectarea, managementul și dezvoltarea conținutului QA / QC

Toate cele de mai sus pot fi aplicate operațiunilor comerciale curente sau proiectelor specifice.
În plus, oferim cursuri de formare în materie de Managementul Calitatii, cursuri de specializare croite pe nevoile specifice fiecărui domeniu de activitate (Constructii, Productie, Automotive)

Contactați-ne astăzi pentru a afla cum specialiștii noștri vă pot ajuta sa optimizați condițiile de muncă ce va oferi premisele creșterii cifrei de afaceri, reducerii costurilor, și mărirea profitului

Health and Safety, Environment

Managementul sănătății și securității în muncă și al mediului (HSE) de la IT COM EUROCONSULT – asigurați sănătatea și securitatea lucrătorilor dvs. și respectarea cerințelor privind aspectele HSE.

Detaliu de construcție
La nivelul șantierului, angajații dvs. – atât personalul, cât și personalul subcontractantului – trebuie să lucreze împreună folosind diverse materiale și echipamente. Accidentele pot avea consecințe dezastruoase pentru angajați, public și organizația dvs. Managementul nostru de sănătate, siguranță și mediu oferă coordonare și monitorizare pentru a asigura sănătatea și siguranța lucrătorilor dvs. și respectarea cerințelor HSE.

DE CE AȚI ALEGE MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI AL MEDIULUI DE LA IT COM EUROCONSULT?
Fie că sunteți proprietarul construcției, antreprenor general sau companie de construcții, vă putem ajuta:
Sugerăm măsuri proactive care să prevină incidentele înainte ca acestea să se manifeste ca accidente
Coordonăm toate aspectele de sănătate și securitate în muncă ale proiectului tău de construcție.
Elaborăm planuri de sănătate și securitate în muncă și verificăm orice planuri existente sau propuse.
Respectăm toate reglementările și cerințele relevante pentru un mediu sigur de lucru.
Asigurăm sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor, reducem riscurile de accidentare și îmbunătățim productivitatea la fața locului.
Oferim sfaturi și recomandări de specialitate pentru menținerea unei culturi de siguranță și creați o cultură a HSE pe termen lung.
Asigurați-vă conformitatea deplină cu legislația in vigoare
MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI MEDIULUI DE CLASA MONDIALĂ DE LA FURNIZORUL PRINCIPAL
În calitate de furnizor de frunte în managementul sănătății, siguranței și mediului, vă oferim experiență, resurse și expertiză de neegalat. Vă alocăm coordonatori HSE cu experiență și calificați la șantierul sau fabrica dvs. – oriunde se desfășoară operațiunile dvs.
Serviciile noastre pentru managementul sănătății și securității în muncă și al mediului includ:
Audit al securității și sănătății în muncă
Audit de mediu
Coordonarea siguranței în timpul fazelor de proiectare, construcție și fabricație
Recomandări pentru prevenirea accidentelor și poluărilor
Documente de coordonare
Analiza riscului de siguranță și a impactului asupra mediului
Verificarea și dezvoltarea planurilor de sănătate și securitate
Control operațional
Controlul protecțiilor colective
Controlul echipamentului individual de protecție (inclusiv căști, mănuși și încălțăminte)
Controlul semnalizării de siguranță
Managementul traficului in cadrul șantierului
Furnizarea de coordonatori externi HSE
Îndrumări / coordonări referitor la reglementările privind securitatea și sănătatea în muncă
Înregistrare și raportare periodică, axate pe neconformități, acțiuni corective / preventive și date statistice
Consultanta in vederea întocmirii documentației pentru accidente de munca
Cursuri de formare în materie de securitate și sănătate în muncă

Contactați-ne astăzi pentru a afla cum specialiștii noștri vă pot ajuta sa optimizați condițiile de muncă ce va oferi premisele creșterii cifrei de afaceri, reducerii costurilor, și mărirea profitului.

DUE DILIGENCE – BENZINARII, DEPOZITE CARBURANT

IT COM EUROCONSULT vă poate ajuta în evaluarea, reducerea și controlul riscului care poate fi întâlnit în situații comerciale și operaționale care implică terminale de stocare a petrolului și / sau benzinării.

Fiecare membru al echipei IT COM EUROCONSULT are o vastă experiență în sectorul petrolier din downstream și o cunoaștere cuprinzătoare a procedurilor de bune practici din sector.

CUM EFECTUĂM AUDITURI DE DUE DILIGENCE
Echipa de audit due diligence operează la nivel global. Examinăm și evaluăm o gamă largă de hardware din industrie, tehnologie, echipamente, sisteme de masurare automata a nivelului de carburant/combustibil din rezervoare și date istorice de sprijin. Aceste informații ne permit să stabilim și să confirmăm nivelurile de risc relevante pentru conformitate, siguranță, mediu, pierderi de stocuri și starea instalațiilor.

Auditurile sunt bazate pe risc și sunt adaptate la cerințele individuale ale clienților, în conformitate cu criteriile convenite, inclusiv:

Funcționare în conformitate cu standardele internaționale recunoscute și cele mai bune practici
Capacități și amenajări de ancorare și orice restricții existente
Integritatea conductei și curățarea
Starea, gestionarea și întreținerea fermei tancurilor
Integritatea rezervoarelor, calibrările rezervorului, fiabilitatea automată a gabaritului și estimarea volumului nămolului/slamului
Segregarea produsului
Epurare a apelor uzate/poluate
Sisteme de incendiu și siguranță
Licențe de mediu și conformitate
Respectarea reglementărilor și practicilor HSE locale și industriale

DE CE IT COM EUROCONSULT?
IT COM EUROCONSULT și-a stabilit o poziție globală puternică în domeniul auditului de due diligence, cu o bază largă de clienți care include companii mari de petrol (PETROM, OMV), companii de depozitare și companii de constructii.

Aflați cum auditul de due diligence de la IT COM EUROCONSULT vă poate sprijini procesele de gestionare a riscurilor.(BUTON-APASATI CU INCREDERE)
SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI GESTIONAREA MEDIULUI