Health and Safety, Environment

Managementul sănătății și securității în muncă și al mediului (HSE) de la IT COM EUROCONSULT – asigurați sănătatea și securitatea lucrătorilor dvs. și respectarea cerințelor privind aspectele HSE.

Detaliu de construcție
La nivelul șantierului, angajații dvs. – atât personalul, cât și personalul subcontractantului – trebuie să lucreze împreună folosind diverse materiale și echipamente. Accidentele pot avea consecințe dezastruoase pentru angajați, public și organizația dvs. Managementul nostru de sănătate, siguranță și mediu oferă coordonare și monitorizare pentru a asigura sănătatea și siguranța lucrătorilor dvs. și respectarea cerințelor HSE.

DE CE AȚI ALEGE MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI AL MEDIULUI DE LA IT COM EUROCONSULT?
Fie că sunteți proprietarul construcției, antreprenor general sau companie de construcții, vă putem ajuta:
Sugerăm măsuri proactive care să prevină incidentele înainte ca acestea să se manifeste ca accidente
Coordonăm toate aspectele de sănătate și securitate în muncă ale proiectului tău de construcție.
Elaborăm planuri de sănătate și securitate în muncă și verificăm orice planuri existente sau propuse.
Respectăm toate reglementările și cerințele relevante pentru un mediu sigur de lucru.
Asigurăm sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor, reducem riscurile de accidentare și îmbunătățim productivitatea la fața locului.
Oferim sfaturi și recomandări de specialitate pentru menținerea unei culturi de siguranță și creați o cultură a HSE pe termen lung.
Asigurați-vă conformitatea deplină cu legislația in vigoare
MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI MEDIULUI DE CLASA MONDIALĂ DE LA FURNIZORUL PRINCIPAL
În calitate de furnizor de frunte în managementul sănătății, siguranței și mediului, vă oferim experiență, resurse și expertiză de neegalat. Vă alocăm coordonatori HSE cu experiență și calificați la șantierul sau fabrica dvs. – oriunde se desfășoară operațiunile dvs.
Serviciile noastre pentru managementul sănătății și securității în muncă și al mediului includ:
Audit al securității și sănătății în muncă
Audit de mediu
Coordonarea siguranței în timpul fazelor de proiectare, construcție și fabricație
Recomandări pentru prevenirea accidentelor și poluărilor
Documente de coordonare
Analiza riscului de siguranță și a impactului asupra mediului
Verificarea și dezvoltarea planurilor de sănătate și securitate
Control operațional
Controlul protecțiilor colective
Controlul echipamentului individual de protecție (inclusiv căști, mănuși și încălțăminte)
Controlul semnalizării de siguranță
Managementul traficului in cadrul șantierului
Furnizarea de coordonatori externi HSE
Îndrumări / coordonări referitor la reglementările privind securitatea și sănătatea în muncă
Înregistrare și raportare periodică, axate pe neconformități, acțiuni corective / preventive și date statistice
Consultanta in vederea întocmirii documentației pentru accidente de munca
Cursuri de formare în materie de securitate și sănătate în muncă

Contactați-ne astăzi pentru a afla cum specialiștii noștri vă pot ajuta sa optimizați condițiile de muncă ce va oferi premisele creșterii cifrei de afaceri, reducerii costurilor, și mărirea profitului.